جویندگان انسان هانام: حسن ذبیح مند
تاریخ گم شدن: ١٣٩٧/٠٢/٢١
محل گم شدن: پارک پردیسان ( همت بعداز شیخ فضل الله نوری)نام: کبری نوروزی
تاریخ گم شدن: اردیبهشت95
محل گم شدن: اصفهاننام: احمد علی موسوی کریمی
تاریخ گم شدن: ۱۸/۱۹۷
محل گم شدن: ترک منزل نمودهنام: -- --
تاریخ گم شدن: ۱۳۵۵
محل گم شدن: تهران- احتمالا بیمارستان مارداننام: محسن کولیوند
تاریخ گم شدن: ١٣٨٩
محل گم شدن: محمد شهر کرجنام: ابراهیم شاهمرادی
تاریخ گم شدن: ١٣٩٧/١/١
محل گم شدن: خراسان رضوی مشهد مقدسنام: فاطمه کمانی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
محل گم شدن: تهراننام: اکبر ودایع خیری
تاریخ گم شدن: 1393/11/23
محل گم شدن: تهراننام: احمد اکبری
تاریخ گم شدن: 1395/12/26
محل گم شدن: تهراننام: علی شیخ سفلی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۶/۱۰/۲
محل گم شدن: تهراننام: علی شیخ سفلی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۶/۱۰/۲
محل گم شدن: تهراننام: حسین لطفی
تاریخ گم شدن: 96/05/09
محل گم شدن: تهران خیابان نبرد جنوبینام: علی حکیمی
تاریخ گم شدن: ۲۶/۶/۱۳۹۶
محل گم شدن: تهراننام: -- --
تاریخ گم شدن: فروردین 55
محل گم شدن: تهران بیمارستان مادراننام: پارسا قندی
تاریخ گم شدن: 11/4/1396
محل گم شدن: جاده هراز، تفریحگاه نقش شاهنام: کمال فیضی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۲.۱.۱۲
محل گم شدن: شهرستان کامیاراننام: حسین عبدالوند
تاریخ گم شدن: 24/4/96
محل گم شدن: تهران کیلومتر12جاده ساوه سبزدشت کوچه پیک ازخونه زده بیرون به علت اختلال روانینام: حسین عبدالوند
تاریخ گم شدن: 24/4/96
محل گم شدن: تهران کیلومتر12جاده ساوه سبزدشت کوچه پیک ازخونه زده بیرون به علت اختلال روانینام: اسماعیل امانی جوشین
تاریخ گم شدن: 1372
محل گم شدن: ارومیهنام: حسین صابر
تاریخ گم شدن: 1396/6/15
محل گم شدن: تهران ، مارلیک،
صفحه 1 از 6