جویندگان انسان هانام: مینا محمدشریفی
تاریخ گم شدن: 97/12/5
محل گم شدن: تهراننام: علی رضا احمدی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۸/۳/۱۵
محل گم شدن: تهران پونک حوالی خیابان گل افشاننام: محسن اربابی
تاریخ گم شدن: 1398/01/26
محل گم شدن: اصفهان شهر کامونام: حسینعلی ابوترابی
تاریخ گم شدن: ۹۸/۰۱/۲۳
محل گم شدن: مشهد قاسم آبادنام: محمد صالحی
تاریخ گم شدن: 23 /8./97
محل گم شدن: شیرازنام: امیر محمد نجارزاده
تاریخ گم شدن: 10. 05. 97
محل گم شدن: البرز. کرجنام: غلامرضا تاجیک
تاریخ گم شدن: 1397/6/1
محل گم شدن: تهران میدان محمدیهنام: شمس الله جوانمردی
تاریخ گم شدن: 1397/4/15
محل گم شدن: ترمینال مشهدنام: محمد حسین باقری
تاریخ گم شدن: 25تیر1397
محل گم شدن: اصفهان ترمینال کاوهنام: جواد رحمانی
تاریخ گم شدن: 1397/3/30
محل گم شدن: تاکستاننام: حسن ذبیح مند
تاریخ گم شدن: ١٣٩٧/٠٢/٢١
محل گم شدن: پارک پردیسان ( همت بعداز شیخ فضل الله نوری)نام: کبری نوروزی
تاریخ گم شدن: اردیبهشت95
محل گم شدن: اصفهاننام: احمد علی موسوی کریمی
تاریخ گم شدن: ۱۸/۱۹۷
محل گم شدن: ترک منزل نمودهنام: -- --
تاریخ گم شدن: ۱۳۵۵
محل گم شدن: تهران- احتمالا بیمارستان مارداننام: محسن کولیوند
تاریخ گم شدن: ١٣٨٩
محل گم شدن: محمد شهر کرجنام: ابراهیم شاهمرادی
تاریخ گم شدن: ١٣٩٧/١/١
محل گم شدن: خراسان رضوی مشهد مقدسنام: فاطمه کمانی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
محل گم شدن: تهراننام: اکبر ودایع خیری
تاریخ گم شدن: 1393/11/23
محل گم شدن: تهراننام: احمد اکبری
تاریخ گم شدن: 1395/12/26
محل گم شدن: تهراننام: علی شیخ سفلی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۶/۱۰/۲
محل گم شدن: تهران
صفحه 1 از 7