جویندگان انسان ها

تصاویر گمشده

اطلاعات فردی و شناسایی گمشده:

نام:   علی رضا نام خانوادگی: احمدی
جنسیت: مرد سن در زمان گم شدن: ۲۷
محل سكونت: تهران محل گم‌شدن: تهران پونک حوالی خیابان گل افشان
   
تاریخ گم‌شدن: ۱۳۹۸/۳/۱۵ تاریخ درج در سایت: 18/03/1398
       
مشخصات فرد در زمان گم‌شدن:
توضیحات بیشتر:

نام :

شرح اطلاع:

تلفن ثابت:

ایمیل: