جویندگان انسان ها

تصاویر گمشده

اطلاعات فردی و شناسایی گمشده:

نام:   محسن نام خانوادگی: اربابی
جنسیت: مرد سن در زمان گم شدن: 30
محل سكونت: اصفهان شهر کامو محل گم‌شدن: اصفهان شهر کامو
   
تاریخ گم‌شدن: 1398/01/26 تاریخ درج در سایت: 24/02/1398
       
مشخصات فرد در زمان گم‌شدن:
پیراهن آبی پررنگ - شلوار لی - پوست سفید و چشم سبز
توضیحات بیشتر:

نام :

شرح اطلاع:

تلفن ثابت:

ایمیل: