جویندگان انسان ها

تصاویر گمشده

اطلاعات فردی و شناسایی گمشده:

نام:   محمد نام خانوادگی: صالحی
جنسیت: مرد سن در زمان گم شدن: 46
محل سكونت: اراک محل گم‌شدن: شیراز
   
تاریخ گم‌شدن: 23 /8./97 تاریخ درج در سایت: 06/09/1397
       
مشخصات فرد در زمان گم‌شدن:
توضیحات بیشتر:

نام :

شرح اطلاع:

تلفن ثابت:

ایمیل: