جویندگان انسان ها

تصاویر گمشده

اطلاعات فردی و شناسایی گمشده:

نام:   اکبر نام خانوادگی: ودایع خیری
جنسیت: مرد سن در زمان گم شدن: 65
محل سكونت: اردبیل شهرستان مشگین شهر محل گم‌شدن: تهران
   
تاریخ گم‌شدن: 1393/11/23 تاریخ درج در سایت: 02/01/1397
       
مشخصات فرد در زمان گم‌شدن:
قد کوتاه معتاد سبزه کچل
توضیحات بیشتر:
در سال 93 از خانه روانه تهران شد ودیگر خبری نشد

نام :

شرح اطلاع:

تلفن ثابت:

ایمیل: