جویندگان انسان ها

تصاویر گمشده

اطلاعات فردی و شناسایی گمشده:

نام:   علی نام خانوادگی: حکیمی
جنسیت: مرد سن در زمان گم شدن: ۲۹ساله
محل سكونت: تهران محل گم‌شدن: تهران
   
تاریخ گم‌شدن: ۲۶/۶/۱۳۹۶ تاریخ درج در سایت: 17/09/1396
       
مشخصات فرد در زمان گم‌شدن:
عقب افتاده ذهنی ودست چپ ایشان لکه قوایی است و صحبت کردن دچار مشکل است
توضیحات بیشتر:

نام :

شرح اطلاع:

تلفن ثابت:

ایمیل: