جویندگان انسان ها


نام: صفرعلی صفری
تاریخ گم شدن:
محل گم شدن: شرق تهران ، حدفاصل محله سراح تا نظام آباد



نام: محمد صالحی
تاریخ گم شدن: 23 /8./97
محل گم شدن: شیراز



نام: امیر محمد نجارزاده
تاریخ گم شدن: 10. 05. 97
محل گم شدن: البرز. کرج



نام: غلامرضا تاجیک
تاریخ گم شدن: 1397/6/1
محل گم شدن: تهران میدان محمدیه



نام: شمس الله جوانمردی
تاریخ گم شدن: 1397/4/15
محل گم شدن: ترمینال مشهد



نام: محمد حسین باقری
تاریخ گم شدن: 25تیر1397
محل گم شدن: اصفهان ترمینال کاوه



نام: جواد رحمانی
تاریخ گم شدن: 1397/3/30
محل گم شدن: تاکستان



نام: حسن ذبیح مند
تاریخ گم شدن: ١٣٩٧/٠٢/٢١
محل گم شدن: پارک پردیسان ( همت بعداز شیخ فضل الله نوری)



نام: کبری نوروزی
تاریخ گم شدن: اردیبهشت95
محل گم شدن: اصفهان



نام: احمد علی موسوی کریمی
تاریخ گم شدن: ۱۸/۱۹۷
محل گم شدن: ترک منزل نموده



نام: -- --
تاریخ گم شدن: ۱۳۵۵
محل گم شدن: تهران- احتمالا بیمارستان ماردان



نام: محسن کولیوند
تاریخ گم شدن: ١٣٨٩
محل گم شدن: محمد شهر کرج



نام: ابراهیم شاهمرادی
تاریخ گم شدن: ١٣٩٧/١/١
محل گم شدن: خراسان رضوی مشهد مقدس



نام: فاطمه کمانی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
محل گم شدن: تهران



نام: اکبر ودایع خیری
تاریخ گم شدن: 1393/11/23
محل گم شدن: تهران



نام: احمد اکبری
تاریخ گم شدن: 1395/12/26
محل گم شدن: تهران



نام: علی شیخ سفلی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۶/۱۰/۲
محل گم شدن: تهران



نام: علی شیخ سفلی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۶/۱۰/۲
محل گم شدن: تهران



نام: حسین لطفی
تاریخ گم شدن: 96/05/09
محل گم شدن: تهران خیابان نبرد جنوبی



نام: علی حکیمی
تاریخ گم شدن: ۲۶/۶/۱۳۹۶
محل گم شدن: تهران


رسالت وب سایت جویندگان انسانهای گمشده

هدف اصلی این سایت تلاش برای پیدا كردن افرادی است كه به دلایل گوناگون از خانواده خود دور افتاده و اطلاعی از آنها ندارند، متاسفانه كودكانی هستند و بودند كه با وجود زنده بودن والدین به دور از آنها بزرگ شده و می‌شوند، افرادی هستند كه به دلایل گوناگون، فردی از اعضای خانواده و عزیزان خود را گم‌كرده‌اند و شوربختانه نوجوانانی وجود دارند كه ترک خانه و ماوا كرده و اكنون ممكن است روی بازگشت به خانه را نداشته باشند.

همه تلاش این سایت این است كه بتواند افراد را به دامن خانواده خود برگرداند و غریبان را به ماوای گم‌كرده شان پیوندی دوباره دهد و این هدف جز با كمك همه مردم این سرزمین کهن امكان پذیر نخواهد بود.

پس دست نیاز به سوی شما دراز می‌كنیم تا در كنار هم، رشته‌های گسسته را قوامی دیگر دهیم و چون باد بهاری گره‌گشای هر گره باشیم.

چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش