جویندگان انسان ها


نام: مینا محمدشریفی
تاریخ گم شدن: 97/12/5
محل گم شدن: تهراننام: علی رضا احمدی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۸/۳/۱۵
محل گم شدن: تهران پونک حوالی خیابان گل افشاننام: محسن اربابی
تاریخ گم شدن: 1398/01/26
محل گم شدن: اصفهان شهر کامونام: حسینعلی ابوترابی
تاریخ گم شدن: ۹۸/۰۱/۲۳
محل گم شدن: مشهد قاسم آبادنام: محمد صالحی
تاریخ گم شدن: 23 /8./97
محل گم شدن: شیرازنام: امیر محمد نجارزاده
تاریخ گم شدن: 10. 05. 97
محل گم شدن: البرز. کرجنام: غلامرضا تاجیک
تاریخ گم شدن: 1397/6/1
محل گم شدن: تهران میدان محمدیهنام: شمس الله جوانمردی
تاریخ گم شدن: 1397/4/15
محل گم شدن: ترمینال مشهدنام: محمد حسین باقری
تاریخ گم شدن: 25تیر1397
محل گم شدن: اصفهان ترمینال کاوهنام: جواد رحمانی
تاریخ گم شدن: 1397/3/30
محل گم شدن: تاکستاننام: حسن ذبیح مند
تاریخ گم شدن: ١٣٩٧/٠٢/٢١
محل گم شدن: پارک پردیسان ( همت بعداز شیخ فضل الله نوری)نام: کبری نوروزی
تاریخ گم شدن: اردیبهشت95
محل گم شدن: اصفهاننام: احمد علی موسوی کریمی
تاریخ گم شدن: ۱۸/۱۹۷
محل گم شدن: ترک منزل نمودهنام: -- --
تاریخ گم شدن: ۱۳۵۵
محل گم شدن: تهران- احتمالا بیمارستان مارداننام: محسن کولیوند
تاریخ گم شدن: ١٣٨٩
محل گم شدن: محمد شهر کرجنام: ابراهیم شاهمرادی
تاریخ گم شدن: ١٣٩٧/١/١
محل گم شدن: خراسان رضوی مشهد مقدسنام: فاطمه کمانی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
محل گم شدن: تهراننام: اکبر ودایع خیری
تاریخ گم شدن: 1393/11/23
محل گم شدن: تهراننام: احمد اکبری
تاریخ گم شدن: 1395/12/26
محل گم شدن: تهراننام: علی شیخ سفلی
تاریخ گم شدن: ۱۳۹۶/۱۰/۲
محل گم شدن: تهران


رسالت وب سایت جویندگان انسانهای گمشده

هدف اصلی این سایت تلاش برای پیدا كردن افرادی است كه به دلایل گوناگون از خانواده خود دور افتاده و اطلاعی از آنها ندارند، متاسفانه كودكانی هستند و بودند كه با وجود زنده بودن والدین به دور از آنها بزرگ شده و می‌شوند، افرادی هستند كه به دلایل گوناگون، فردی از اعضای خانواده و عزیزان خود را گم‌كرده‌اند و شوربختانه نوجوانانی وجود دارند كه ترک خانه و ماوا كرده و اكنون ممكن است روی بازگشت به خانه را نداشته باشند.

همه تلاش این سایت این است كه بتواند افراد را به دامن خانواده خود برگرداند و غریبان را به ماوای گم‌كرده شان پیوندی دوباره دهد و این هدف جز با كمك همه مردم این سرزمین کهن امكان پذیر نخواهد بود.

پس دست نیاز به سوی شما دراز می‌كنیم تا در كنار هم، رشته‌های گسسته را قوامی دیگر دهیم و چون باد بهاری گره‌گشای هر گره باشیم.

چو غنچه گر چه فروبستگیست کار جهان

تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش